Aderyn Papur

1984
  |  90 min
Rated TBC by the BBFC

Synopsis

Mae dau ?r dieithr o Siapan yn dod i aros i fwthyn gwyliau mewn pentref tlawd, anghysbell yng Ngogledd Cymru, ac mae trigolion yr ardal yn awyddus i wybod pam. Mae Alun Owen, bachgen 11 oed, ar anogaeth ei fodryb anghonfensiynol, yn penderfynu dod o hyd i'r gwir. An 11-year-old fails in his attempt to discover why two Japanese men have taken a holiday cottage in his north Wales village, so he constructs an elaborate tale which the residents are keen to believe. Fantastical drama, starring Richard Love, Iola Gregory, John Ogwen and Robert E Roberts