Attack On Titan: Part 1

15/09/2014
  |  Buy to Own: 15/09/2014
  |  320 min
Rated TBC by the BBFC

Synopsis

Episodes 1-13 of the Japanese anime featuring the voice talents of Yuki Kaji and Yuya Ishikawa. The episodes are: 'Ni Sen Nengo No Kimi E', 'Sono Hi - Shiganshina Kanraku 2', 'Zetsubo No Naka De Nibuku Hikaru - Jinrui No Saiki 1', 'Kaisan Shiki No Yoru - Jinrui No Saiki 2', 'First Battle: Defense of Trost, Part 1', 'Shojo Ga Mita Sekai - Torosuti Ku Kobosen 2', 'Chiisana Yaiba - Torosuto-Ku Kobosen 3', 'Shinzo No Kodo Ga Kikoeru - Torosuto-Ku Kobosen 4', 'Hidariude No Yukue - Torosuto-Ku Kobosen 5', 'Kotaeru - Torosuto-Ku Kobosen 6', 'Icon: Battle of Trost District, Part 7', 'Wound: Battle of Trost District, Part 8' and 'Primal Desires: Battle of Trost District, Part 9'.

Cast