Sweekar Kiya Maine

1983
Rated TBC by the BBFC
Sweekar Kiya Maine Film Poster

Synopsis

Cast